Teologický konvikt je školské zařízení České biskupské konference, ve kterém se mladí muži z celé republiky připravují na kněžství ještě před vstupem do kněžského semináře. Cílem roční formace v propedeutickém (=přípravném) ročníku je především rozlišit duchovní povolání, rozvíjet osobnosti studentů po lidské, intelektuální i duchovní stránce a připravit je ke studiu na teologické fakultě.

Zařízení se nachází se v Olomouci v komplexu budov Arcibiskupského kněžského semináře. V čele zařízení stojí ředitel – kněz, který má na starost organizaci vnějších záležitostí včetně materiálního zabezpečení. Dalším představeným je spirituál – kněz, který studenty doprovází po duchovní stránce.

Zvláštní důraz je v Teologickém konviktu kladen na lidskou a duchovní formaci. Roční pobyt v propedeutickém ročníku je příležitostí k osobnímu růstu a celkovému rozvoji osobnosti. Duchovní formací se myslí především pravidelná společná i soukromá modlitba, každodenní slavení mše svaté, rozjímání, svátost smíření a další. Lidská formace spočívá v práci na rozvoji osobnosti každého studenta (soužití s ostatními studenty, podíl na společném programu a další). Teologický konvikt je tedy vhodnou přípravou na život v semináři a případně i život kněze.

Význam slova

Slovo "konvikt" vzniklo z latinského slova convivere, což znamená žít spolu ve společenství. To je také snahou tohoto zařízení - naučit se spolu žít. Slovo "teologický" vzniklo z řeckého slova Theos - Bůh a logos - slovo. Učíme se zde naslouchat Bohu, necháváme se jím oslovovat a zamýšlíme se nad tím, co už Bůh v dějinách o sobě řekl.

KAM DÁL?

PROGRAM A STUDIUM

Nahlédněte pod pokličku Teologického konviktu. Nejen pro zájemce o studium nabízíme základní informace o fungování zařízení, pravidelném programu a studiu.

Více o programu a studiu →

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Vnímáš povolání ke kněžství? Samotná cesta do kněžského semináře vede právě přes Teologický konvikt. Přečti si základní informace o průběhu přijímacího řízení.

Více o přijímacím řízení →

HISTORIE

Teologický konvikt má od dob svého vzniku v roce 1990 bohatou a zajímavou historii. Původně sídlil v Litoměřicích, od roku 2002 se nachází v Olomouci.

Více o historii →

TEOLOGICKÝ KONVIKT NA RADIU PROGLAS

Co se skrývá pod názvem Teologický konvikt? Kde se tato instituce vzala? Je jeho existence vůbec potřeba? Co se děje za dveřmi Teologického konviktu během jednoho školního roku? Kněz, kněžství a příprava do praktického života ve farnosti. Je kněží moc anebo málo? Jak podpořit duchovní povolání? Nejen na tyto otázky odpovídali na Radiu Proglas ředitel a spirituál Teologického konviktu v Olomouci P. Jiří Kupka a P. Petr Vrbacký. Pořad si můžete poslechnout on-line v archivu rádia.