Teologický konvikt je školské zařízení České biskupské konference, ve kterém se mladí muži z celé republiky připravují na kněžství ještě před vstupem do kněžského semináře. Cílem roční formace v propedeutickém (=přípravném) ročníku je především rozlišit duchovní povolání, rozvíjet osobnosti studentů po lidské, intelektuální i duchovní stránce a připravit je ke studiu na teologické fakultě.

Zařízení se nachází se v Olomouci v komplexu budov Arcibiskupského kněžského semináře. V čele zařízení stojí ředitel – kněz, který má na starost organizaci vnějších záležitostí včetně materiálního zabezpečení. Dalším představeným je spirituál – kněz, který studenty doprovází po duchovní stránce.

Zvláštní důraz je v Teologickém konviktu kladen na lidskou a duchovní formaci. Roční pobyt v propedeutickém ročníku je příležitostí k osobnímu růstu a celkovému rozvoji osobnosti. Duchovní formací se myslí především pravidelná společná i soukromá modlitba, každodenní slavení mše svaté, rozjímání, svátost smíření a další. Lidská formace spočívá v práci na rozvoji osobnosti každého studenta (soužití s ostatními studenty, podíl na společném programu a další). Teologický konvikt je tedy vhodnou přípravou na život v semináři a případně i život kněze.

Význam slova

Slovo "konvikt" vzniklo z latinského slova convivere, což znamená žít spolu ve společenství. To je také snahou tohoto zařízení - naučit se spolu žít. Slovo "teologický" vzniklo z řeckého slova Theos - Bůh a logos - slovo. Učíme se zde naslouchat Bohu, necháváme se jím oslovovat a zamýšlíme se nad tím, co už Bůh v dějinách o sobě řekl.

KAM DÁL?

PROGRAM A STUDIUM

Nahlédněte pod pokličku Teologického konviktu. Nejen pro zájemce o studium nabízíme základní informace o fungování zařízení, pravidelném programu a studiu.

Více o programu a studiu →

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Vnímáš povolání ke kněžství? Samotná cesta do kněžského semináře vede právě přes Teologický konvikt. Přečti si základní informace o průběhu přijímacího řízení.

Více o přijímacím řízení →

HISTORIE

Teologický konvikt má od dob svého vzniku v roce 1990 bohatou a zajímavou historii. Původně sídlil v Litoměřicích, od roku 2002 se nachází v Olomouci.

Více o historii →