Dvacetileté působení Teologického konviktu v Olomouci oslavili jeho představení se současnými studenty společně s desítkami absolventů v pondělí 12. září 2022. Radostné události se zúčastnili také někteří čeští a moravští biskupové.

Program dne započal slavnostní mší svatou v katedrále sv. Václava. Mši svaté předsedal pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner, kázání pronesl pražský pomocný biskup Mons. Zdenek Wassebauer. Po skončení mše svaté následoval raut v prostorách Arcibiskupského kněžského semináře. Součástí programu v semináři bylo kulturní pásmo a přátelské posezení. Nechyběla také malá výstava fotografií (ročníkových tabel), dokumentů a předmětů z historie Teologického konviktu. Teologický konvikt působí v Olomouci od roku 2002. Předtím fungovalo toto školské zařízení od roku 1990 v budově bývalého kněžského semináře v Litoměřicích. Více informací o historii naleznete na této stránce.

Děkujeme všem biskupům, kněžím a jáhnům, kteří slavnostní den prožili společně s námi. Níže se můžete podívat na výběr fotografií z celého dne.