Teologický konvikt má od dob svého vzniku v roce 1990 bohatou a zajímavou historii. Původně sídlil v Litoměřicích, v prostorách bývalého kněžského semináře . Od roku 2002 se nachází v Olomouci v budově Arcibiskupského kněžského semináře. Za dobu fungování konviktu prošly jeho branami stovky studentů z celé České republiky.

Historie fungování Teologického konviktu po pádu komunistického režimu

Teologický konvikt vznikl v roce 1990 jako škola zřízená Českou biskupskou konferencí (ČBK), což umožnil tehdejší nový školský zákon, který ustanovil možnost vzniku škol zřizovaných církvemi. Podle původních plánů měl být Teologický konvikt přechodným zařízením na překlenutí několika málo let, než do kněžských seminářů začnou přicházet kandidáti z obnovených církevních gymnázií, lépe připravení na studium.

Brzy se ukázalo, že se tyto plány nenaplnily. Vývoj v celé církvi od devadesátých let ukázal na potřebu těchto přípravných ročníků ani ne jako doučovacích ústavů, ale spíše jako duchovně-formační zařízení, tedy jakýsi noviciát diecézního kněze, kde jde především o vyjasnění duchovního povolání.

Existence Teologického konviktu jako propedeutického ročníku je v souladu s dokumentem o kněžské formaci s názvem „Dar kněžského povolání. Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis,“ který vydala v roce 2016 vatikánská Kongregace pro klérus. Můžeme říct, že česká církev (resp. ČBK) byla „průkopníkem“ v oblasti fungování propedeutických ročníků, který u nás fungoval již od začátku devadesátých let, daleko před většinou ostatních zemí. Zkušenosti v průběhu let potvrdily správnost rozhodnutí ČBK a Teologický konvikt je dnes nedílnou součástí formace diecézních kněží v naší zemi.

Teologický konvikt v Olomouci

Budovu bývalého kněžského semináře v Litoměřicích využívali bohoslovci (a předtím armáda) intenzivně desítky let. I přes rekonstrukci v roce 1987 byl komplex v roce 2001 ve špatném technickém stavu. Na nezbytnou generální rekonstrukci chyběly finanční prostředky. Proto Česká biskupská konference rozhodla o přemístění Teologického konviktu do Olomouce. Teologický konvikt tam od září roku 2002 sídlí v budově Arcibiskupského kněžského semináře, který nabízí dostatečně velké a nevyužité prostory. Studenti zde mají vlastní kapli, ubytovací prostory, jídelnu, učebnu a další místnosti.

KAM DÁL?

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Co je to Teologický konvikt? Kdo jej zřizuje, kde se nachází a k čemu slouží? Základní informace o účelu propedeutického (přípravného) ročníku.

Více o Teologickém konviktu →

PROGRAM A STUDIUM

Nahlédněte pod pokličku Teologického konviktu. Nejen pro zájemce o studium nabízíme základní informace o fungování zařízení, pravidelném programu a studiu.

Více o programu a studiu →

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Vnímáš povolání ke kněžství? Samotná cesta do kněžského semináře vede právě přes Teologický konvikt. Přečti si základní informace o průběhu přijímacího řízení.

Více o přijímacím řízení →