Vnímáš povolání ke kněžství? Samotná cesta do kněžského semináře vede právě přes Teologický konvikt. Přečti si základní informace o průběhu přijímacího řízení a výchozích předpokladech pro studium v propedeutickém ročníku (a následně kněžském semináři).

Obecné informace

Teologický konvikt je možno vnímat jako přípravný (nultý) ročník kněžského semináře. Ačkoliv se nejedná o stejné instituce, podává uchazeč přihlášku do kněžského semináře (v Praze či Olomouci) a pokud je přijat, nastupuje na roční formaci do Teologického konviktu.

Pokud mladý muž cítí povolání ke kněžství, je vhodné, aby si o tom promluvil například s farářem své farnosti či jiným knězem, který zájemce dobře zná. Pokud vážný zájem trvá, může se přistoupit k odeslání přihlášky (a dalších nezbytných dokumentů). O přihlášku do kněžského semináře žádá na biskupství většinou farář rodné farnosti. Nejzazší termín pro odeslání přihlášek na další akademický rok bývá každoročně konec března.

Přijímací řízení se mohou v jednotlivých diecézích mírně lišit, ale v obecné rovině čeká uchazeče pohovor s diecézním biskupem (může být přítomen také farář rodné farnosti, který žádal o přihlášku), následují psychologické testy a pohovor s psychologem a nakonec pohovory před přijímací komisí. Ta se většinou skládá z diecézního biskupa, představených kněžského semináře a Teologického konviktu, případně dalších osob.

Pokud uchazeč úspěšně projde přijímacím řízením, může být přijat ke studiu a formaci v Teologickém konviktu (rozhodnutí o ne/přijetí obdrží uchazeči většinou během letních měsíců).

Zamyšlení nad duchovním povoláním

Zájemcům o duchovní povolání, ale i těm, kteří své povolání teprve hledají, mohou pomoci následující videa. Nad duchovním povolání se v nich zamýšlejí P. Vladimír Schmidt (spirituál olomouckého kněžského semináře) a P. Petr Vrbacký (bývalý spirituál Teologického konviktu).

Kontaktní osoby

Zájemce o kněžství by měl nejprve oslovit známého kněze (např. faráře v rodné farnosti). Farář rodné farnosti také nejčastěji žádá o přihlášku. Většina diecézí má určeného kněze pro pastoraci povolání, na které se lze také obrátit. Pro více informací o Teologickém konviktu je možné oslovit také ředitele P. Mgr. Jiřího Kupku (dále viz Kontakt).

KAM DÁL?

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Co je to Teologický konvikt? Kdo jej zřizuje, kde se nachází a k čemu slouží? Základní informace o účelu propedeutického (přípravného) ročníku.

Více o Teologickém konviktu →

PROGRAM A STUDIUM

Nahlédněte pod pokličku Teologického konviktu. Nejen pro zájemce o studium nabízíme základní informace o fungování zařízení, pravidelném programu a studiu.

Více o programu a studiu →

HISTORIE

Teologický konvikt má od dob svého vzniku v roce 1990 bohatou a zajímavou historii. Původně sídlil v Litoměřicích, od roku 2002 se nachází v Olomouci.

Více o historii →