Nahlédněte pod pokličku Teologického konviktu. Nejen pro zájemce o studium nabízíme základní informace o fungování zařízení, pravidelném programu, studiu a dalších aktivitách, na kterých se studenti a představení každoročně podílí.

Denní a celoroční program

Život v Teologickém konviktu probíhá podle stanoveného denního řádu, který se mírně liší ve všední dny a o víkendech. Společný program začíná každý den ranním programem v kapli, který zahrnuje společnou modlitbu, rozjímání a většinou také mši svatou. Během týdne mají studenti dopoledne přednášky (více informací ke studiu naleznete v dolní části stránky), které probíhají v prostorách TK, případně na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého.

Po obědě mají studenti osobní volno a čas vyhrazený pro samostudium. Po večeři následuje většinou další volno, které je zakončeno společným večerním duchovním programem. Ve středu, sobotu a neděli mají studenti volný čas od oběda až do večerního programu.

Studenti jsou zpravidla ubytováni na pokojích po dvou. Mají k dispozici vybavenou prádelnu se sušárnou. Samozřejmostí je celodenní stravování. Během školního roku se studenti účastní mnoha akcí mimo budou Teologického konviktu. Jedná se především o pastorační výjezdy do farností, účast na mších svatých v katedrále, společné teambuildingové víkendy a další. Součástí formace v TK je třítýdenní zdravotnická praxe (hospic, nemocnice), která probíhá v měsíci lednu.

Během roku odjíždí studenti v pravidelných intervalech domů (většinou na víkend či celý týden). Doma tráví studenti také vánoční svátky a přelom kalendářního roku, Velikonoce tráví naopak společně na předem určeném místě.

Jak to u nás vypadá?
Studium

Teologický konvikt je školské zařízení registrované u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Všichni studenti jsou řádnými studenty denního studia, což znamená, že mohou při splnění obvyklých podmínek (věk do 26 let) uplatňovat veškeré studentské výhody, jako při účasti na běžném vysokoškolském vzdělání (zdravotní a sociální zabezpečení, státní slevy na jízdném a další). Výuka většiny předmětů probíhá v rámci tzv. celoživotního vzdělávání, které organizuje teologická fakulta.

Úkolem těchto předmětů je především doplnit případné nedostatky v některých oblastech a sjednotit vědomosti napříč studenty před nástupem do prvního ročníku na teologické fakultě.

Mezi předměty vyučované v propedeutickém ročníku patří základy latinského jazyka, úvod do filozofie, literatura (nejvýznamnější křesťanští autoři), spiritualita (základy duchovního života), katechismus (základy katechismu katolické církve), liturgika, písmo svaté (základní uvedení do starého a nového zákona), italština a konverzace v anglickém jazyce. Část předmětů lze studentům uznat následující rok v rámci studia na teologické fakultě (platí pro CMTF UPOL). Většina předmětů je vyučována v zimním i letním semestru.

KAM DÁL?

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Co je to Teologický konvikt? Kdo jej zřizuje, kde se nachází a k čemu slouží? Základní informace o účelu propedeutického (přípravného) ročníku.

Více o Teologickém konviktu →

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Vnímáš povolání ke kněžství? Samotná cesta do kněžského semináře vede právě přes Teologický konvikt. Přečti si základní informace o průběhu přijímacího řízení.

Více o přijímacím řízení →

HISTORIE

Teologický konvikt má od dob svého vzniku v roce 1990 bohatou a zajímavou historii. Původně sídlil v Litoměřicích, od roku 2002 se nachází v Olomouci.

Více o historii →